Historia

A Sociedade de Caza e Pesca de Portas foi fundada o 7 de Octubre de 1979 por un grupo de cazadores do Concello de Portas.

O primeiro Presidente da entidade foi Dº Francisco Silva Vaamonde, a seu testigo foi recollido por Dº Avelino Poza Diz , a continuación foi Dº Manuel Casal Castro, acto seguido Dº José Luis Crespo Gándara e actualmente preside a entidade dende o ano 2003 Dº Manuel Martínez Casal.

A sociedade abarca toda a extensión ca que conta o Concello de Portas 2.248 Hectareas, uns 23 km2.

A partir do ano 2001 cando o coto de caza se transformou en TECOR ten asignado o número de matrícula PO-10104.

A sociedade de caza de portas está inscrita no Rexistro de entidades deportivas có número 159.

A Sociedade conta na actualidade con 125 socios que aboan unha cuota anual de 100 €.

A sociedade de caza de Portas está afiliada a Federación Galega de Caza, no seu día foi un pilar importante da Asociación Cinexetica Territorio Ulla-Umia, e formou parte activa no Grupo de desenvovemento rural ADR Ulla-Umia e actualmente replica watches forma parte do GDR-20 Ulla-Umia-Lerez.

 

TECOR DE PORTAS Rapeira, 26 • 36658 Portas • Pontevedra
Telf. 606 856 853 • Email. info@tecorportas.com
Diseño y desarrollo NOVOSmedios